اشتغال جوانان در معادن شهرستان رابر پیگیری می شود

1 سال قبل 365
8
کرمان- ایرنا- معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان رابر از قبل احصا و با حضور وزیران و مسئولان بررسی شده است گفت: اشتغال جوانان در معادن این شهرستان پیگیری می شود.
خواندن کل مقاله