تاکید مخبر بر ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان استان البرز

2 چند سال قبل 2375
8
معاون اول رئیس جمهور بر لزوم ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان و احداث، تکمیل و تجهیز مراکز درمانی مجهز استان البرز تاکید کرد.
خواندن کل مقاله